Η.Τ.Κ.

Δικαιολογητικά :

 1. όλες τις οικοδομικές άδειες του κτιρίου (τα στελέχη)
 2. όλα τα σχέδια της τελευταίας οικοδομικής αδείας (αρχιτεκτονικά, στατικά, ξυλότυποι,  κλπ.)
  • σε περίπτωση παρακολουθημάτων χρειάζονται οι κατόψεις τους.
 3. αν υπάρχει Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (κείμενο και κατόψεις συμβολαίου)
 4. όλες τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων που αφορούν την ιδιοκτησία με τα επισυναπτόμενα (σχέδια και έγγραφα)
 5. τους τίτλους ιδιοκτησίας
 6. τον πίνακα ποσοστών καθώς και την κάτοψη του ορόφου της ιδιοκτησίας που προσαρτώνται στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας  (ή την τροποποίηση της σύστασης αν αυτή  αφορά στην εν λόγω ιδιοκτησία)  
 7. Το Ε9 του ιδιοκτήτη (αυτό δεν το καταθέτεις στην ταυτότητα αλλά εγώ το ζητώ πάντα)
 8. εάν λογαριασμό της ΔΕΗ κι εάν της ΕΥΔΑΠ
 9. εάν κτηματολογικό έγγραφο της ιδιοκτησίας  (π.Χ. Κτηματολογικό φύλλο ή απόσπασμα)
 10. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας

Για αδόμητο οικόπεδο χρειάζεται μόνο τοπογραφικό και εάν κτηματολογικό έγγραφο


Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται επίσης:

 • η ανάθεση από τουλάχιστον έναν από τους συνιδιοκτήτες και
 • τα πλήρη στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών  (στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σταθερό και κινητό και email)