ChoroMorphosis

Architecture &Topography

Το φυσικό περιβάλλον υπακούει περισσότερο στην ανάγκη του για απομόνωση, παρά στην οχλαγωγία της παγκόσμιας ενέργειας

Ο 'Ανθρωπος στο κέντρο
ενός βιώσιμου χώρου
    Η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνήθως αναζητά την αισθητική και λειτουργική τελειότητα, με χρήση νέων υλικών και καινοτόμων τεχνολογιών.
Η ένταξη αυτής της αρχιτεκτονικής στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον τοπίο και τις συνθήκες.
Ο σχεδιασμός μπορεί να ενσωματώνει στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως το φυτικό και το γεωμορφολογικό τοπίο, τον ήλιο, τον αέρα και το νερό, προσπαθώντας να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ του οικιστικού σχεδιασμού και της φύσης.
Η καλαισθησία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αρχιτεκτονική, καθώς αναζητάμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο λειτουργικούς, αλλά και αισθητικά όμορφους χώρους.
Η υψηλή αισθητική δεν είναι μόνο θέμα προτίμησης, αλλά είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ψυχολογία και την ευημερία, και μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και την αντίληψη των ανθρώπων για τον χώρο.
Η ισορροπία των αισθήσεων των ανθρώπων που βιώνουν, λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα χώρο είναι πάντοτε συνυφασμένη με τα ενδιαφέροντα τους, με το τρόπο δηλαδή που εκείνοι αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό τους γίγνεσθαι ή και με τον ίδιο τους τον εαυτό, με οποιαδήποτε μορφή έκφρασης.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων εξαρτημένα από το ΕΓΣΑ 87 για εντός και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, ανά περίπτωση. Ο αρμόδιος μηχανικός επισκέπτεται τον χώρο κατόπιν ραντεβού και εξετάζει τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαια, παλαιότερα διαγράμματα, πολεοδομικό καθεστώς, κλπ). Προτείνει και καθορίζει τα επόμενα βήματα και εν τέλει αν επιθυμείτε προβαίνει στην αποτύπωση, σχεδιασμό και ό,τι χρειαστεί για την ολοκλήρωση του τοπογραφικού διαγράμματος ανά περίπτωση. (υπομνήματα και πληροφορίες σχετικά με τοπογραφικά διαγράμματα θα βρείτε στην ενότητα Νομοθεσία)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Οικοδομικές Άδειες και Άδειες Μικρής Κλίμακας: Η ποικιλομορφία των επιστημονικών μας ιδιοτήτων μας καθιστά δυναμικά ικανούς να μελετήσουμε τον χώρο σας και να προτείνουμε λειτουργικές λύσεις ανακαίνισης ή αναβάθμισής του σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, οι οποίες είτε προέκυψαν υποχρεωτικά (πχ νέο μέλος στην οικογένεια, αλλαγή στις οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες, συγχώνευση γραφείου και κατοικίας, ενεργειακή αναβάθμιση κα) είτε προέκυψαν λόγω μιας ανάγκης σας να ανανεώσετε τον βιώσιμο χώρο σας. Θα μιλήσουμε μαζί σας, θα αφουγκραστούμε τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας. Θα σας παρουσιάσουμε την τελική σας απόφαση σε ένα 3D σχεδιασμό και να το επιθυμείτε θα αναλάβουμε την επίβλεψη κατά την κατασκευή του χώρου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Έκδοση ΗΤΚ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι η διαδικασία καταχώρησης στην βάση δεδομένων του ΤΕΕ ενός ηλεκτρονικού φακέλου της εκάστοτε ιδιοκτησίας. Ο φάκελος αυτός εκτός από τα βασικά στοιχεία (ιδιοκτησιακό καθεστώς, οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις) περιλαμβάνει και πιθανές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο συνοδεύει την ιδιοκτησία. Η διαδικασία γίνεται από μηχανικό και κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό πληρότητας και βεβαίωση μηχανικού με δίμηνη ισχύ. (για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Νομοθεσία)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Έκδοση ΠΕΑ: το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Ο αρμόδιος μηχανικός μας ελέγχει, συλλέγει και συμβουλεύει σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του. (για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Νομοθεσία)

Νομοθεσία και Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

Η.Τ.Κ.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

Π.Ε.Α.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΚ - ΝΟΜΟΣ 4495/17 ΑΡΘΡΑ 29, 30

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

Προδιαγραφές Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΝΤΟΣ Σχεδίου Πόλεως

Προδιαγραφές ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΝΤΟΣ σχεδίου

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

Προδιαγραφές Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΚΤΟΣ Σχεδίου Πόλεως

Προδιαγραφές ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΚΤΟΣ σχεδίου

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γενικές Διατάξεις ως ισχύουν σήμερα

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

Απόφαση ΣτΕ 176/2023

Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η δόμηση στα εκτός σχεδίου γήπεδα χωρίς πρόσωπο

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

ΚΗΔ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κωδικός Ηλεκτρονικής Δήλωσης Κτηματολογίου

διαβάστε σχετικά με το άρθρο  

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες μας

Αντώνιος Μπιτούνης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

ΜSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

Κλεοπάτρα Ζυβοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

Γεώργιος Κάρλος

Πολιτικός Μηχανικός

Χρυσή Μπουρδαντωνάκη

Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Κυπαρίσσης

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης

  • Μετσόβου 9, Γλυφάδα, Ελλάδα
  • 166 74

Η επιστημονική ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση.