ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων εξαρτημένα από το ΕΓΣΑ 87 για εντός και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, ανά περίπτωση. Ο αρμόδιος μηχανικός επισκέπτεται τον χώρο κατόπιν ραντεβού και εξετάζει τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαια, παλαιότερα διαγράμματα, πολεοδομικό καθεστώς, κλπ). Προτείνει και καθορίζει τα επόμενα βήματα και εν τέλει αν επιθυμείτε προβαίνει στην αποτύπωση, σχεδιασμό και ό,τι χρειαστεί για την ολοκλήρωση του τοπογραφικού διαγράμματος ανά περίπτωση. (υπομνήματα και πληροφορίες σχετικά με τοπογραφικά διαγράμματα θα βρείτε στην ενότητα Νομοθεσία)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Οικοδομικές Άδειες και Άδειες Μικρής Κλίμακας: Η ποικιλομορφία των επιστημονικών μας ιδιοτήτων μας καθιστά δυναμικά ικανούς να μελετήσουμε τον χώρο σας και να προτείνουμε λειτουργικές λύσεις ανακαίνισης ή αναβάθμισής του σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, οι οποίες είτε προέκυψαν υποχρεωτικά (πχ νέο μέλος στην οικογένεια, αλλαγή στις οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες, συγχώνευση γραφείου και κατοικίας, ενεργειακή αναβάθμιση κα) είτε προέκυψαν λόγω μιας ανάγκης σας να ανανεώσετε τον βιώσιμο χώρο σας. Θα μιλήσουμε μαζί σας, θα αφουγκραστούμε τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας. Θα σας παρουσιάσουμε την τελική σας απόφαση σε ένα 3D σχεδιασμό και να το επιθυμείτε θα αναλάβουμε την επίβλεψη κατά την κατασκευή του χώρου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Έκδοση ΗΤΚ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι η διαδικασία καταχώρησης στην βάση δεδομένων του ΤΕΕ ενός ηλεκτρονικού φακέλου της εκάστοτε ιδιοκτησίας. Ο φάκελος αυτός εκτός από τα βασικά στοιχεία (ιδιοκτησιακό καθεστώς, οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις) περιλαμβάνει και πιθανές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο συνοδεύει την ιδιοκτησία. Η διαδικασία γίνεται από μηχανικό και κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό πληρότητας και βεβαίωση μηχανικού με δίμηνη ισχύ. (για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Νομοθεσία)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Έκδοση ΠΕΑ: το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Ο αρμόδιος μηχανικός μας ελέγχει, συλλέγει και συμβουλεύει σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του. (για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Νομοθεσία)