Ο 'Ανθρωπος στο κέντρο
ενός βιώσιμου χώρου
    Η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνήθως αναζητά την αισθητική και λειτουργική τελειότητα, με χρήση νέων υλικών και καινοτόμων τεχνολογιών.
Η ένταξη αυτής της αρχιτεκτονικής στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον τοπίο και τις συνθήκες.
Ο σχεδιασμός μπορεί να ενσωματώνει στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως το φυτικό και το γεωμορφολογικό τοπίο, τον ήλιο, τον αέρα και το νερό, προσπαθώντας να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ του οικιστικού σχεδιασμού και της φύσης.
Η καλαισθησία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αρχιτεκτονική, καθώς αναζητάμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο λειτουργικούς, αλλά και αισθητικά όμορφους χώρους.
Η υψηλή αισθητική δεν είναι μόνο θέμα προτίμησης, αλλά είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ψυχολογία και την ευημερία, και μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και την αντίληψη των ανθρώπων για τον χώρο.
Η ισορροπία των αισθήσεων των ανθρώπων που βιώνουν, λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα χώρο είναι πάντοτε συνυφασμένη με τα ενδιαφέροντα τους, με το τρόπο δηλαδή που εκείνοι αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό τους γίγνεσθαι ή και με τον ίδιο τους τον εαυτό, με οποιαδήποτε μορφή έκφρασης.