ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η γενική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου.

Στην Ελλάδα το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και σκοπεύει να αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία.

Το Ε.Κ. λειτουργεί και μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr , όπου κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει, ελέγξει και καταθέσει αντιρρήσεις σχετικά με την περιουσία του. Επίσης δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό κτηματολογίου  ή και να κάνει γεωγραφικό εντοπισμό της περιουσίας του.